Vaarallisen alhainen hemoglobiini

  • Date posted19 months ago
  • Frida

Hemoglobiini kertoo hyvin terveydentilasta ja sen avulla voidaan määrittää myös monia terveydellisiä ongelmia ja sairauksia. Monelle hemoglobiinin mittaus on tuttu terveydenhoitajan vastaanotolta mutta monet eivät tiedä, minkälaisia hemoglobiinin viitearvoja on olemassa ja milloin hemoglobiini on liian korkea ja milloin liian alhainen hemoglobiini. Näitä arvoja on tärkeä ymmärtää ja tietää, mitä ne tarkoittavat ja varsinkin, jos kyseessä on vaarallisen alhainen hemoglobiini, on syytä selvittää sen juurisyyt. Terveys on tärkeintä mitä meillä on ja sen takia myös hemoglobiinin arvot kannattaa ottaa vakavasti. Lue seuraavasta, mitä vaarallisen alhainen hemoglobiini voi aiheuttaa kehossa ja terveydentiloissa.

Matala hemoglobiini voi olla hyvä asia

Monesti tavoittelemme terveydessä hyviä viitearvoja ja niistä poikkeaminen ei yleensä ole hyväksi terveydelle. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet esimerkiksi hemoglobiinin osalta, että näin ei välttämättä ole. Matala hemoglobiini voi olla yhteydessä matalampaan painoindeksiin ja parempaan metaboliseen terveyteen. Hemoglobiini kuljettaa kehossa happea. Kun matalamman hemoglobiinitason omaavalla henkilöllä hapenkuljetuskyky on heikompi, tämä käynnistää kehossa reaktioita, jotka suojaavat esimerkiksi aineenvaihdunnan häiriöiltä. Kun matalampi hemoglobiini taso voi auttaa terveyttä, näin ei ole kuitenkaan korkean hemoglobiini tason tai vaarallisen alhaisen hemoglobiinitason kanssa. On hyvä kuitenkin muistaa, että matalampi hemoglobiinitaso voi johtua luonnollisista asioista kuten kuukautiset, raskaus tai verenhukka haavan takia. Silloin juurisyy on nopeasti selvillä.

Korkealla hemoglobiini tasolla voi olla yhteys moniin metabolisiin sairauksiin. Tällaisia voivat olla diabetes, rasvoittuva maksa sekä sydän- ja verisuonitaudit. Korkeampi hemoglobiinitaso voi kuitenkin johtua myös ympäristöstä ja elintavoista, joten se ei välttämättä viittaa juuri tiettyyn sairauteen. Korkeassa ympäristössä asuvilla henkilöillä voi olla korkeampi hemoglobiinitaso kuin lähempänä merta elävillä henkilöillä. Myös tuotteet kuten tupakka, voivat nostaa hemoglobiinitasoa henkilöllä sekä hormonilääkkeet nostavat samoin hemoglobiinitasoja. Jos hemoglobiini taso laskee vaarallisen alas, on se pitkään jatkuvana vaarallista ja altistaa monille sairauksille.

Vaarallinen hemoglobiinitaso

Vaarallisen alhainen hemoglobiinitaso voidaan yhdistää moniin sairauksiin, jotka aiheuttavat kehoosi vähentyneen määrän punasoluja. Tämä voi johtua siitä: että kehosi tuottaa vähemmän punasoluja kuin normaalisti, kehosi tuhoaa punasoluja nopeammin kuin se pystyy tuottamaan niitä tai sinulla on verenhukka. On myös sairauksia, jotka aiheuttavat sen, että kehossasi on vähemmän punasoluja kuin normaalisti:

• Anemia, joka on raudan puutostila, joka aiheutuu vaarallisen alhaisesta hemoglobiinin puutoksesta.
• Syöpä
• Jotkin lääkkeet, kuten HIv käytetyt lääkkeet ja kemoterapiaan käytetyt lääkkeet.
• Krooninen munuaisten sairaus
• Kirroosi
• Lyijymyrkytys|
• Leukemia
• Vitamiinin puutoksesta johtuva anemia

Näiden lisäksi on myös muita tauteja, joita voi aiheutua vaarallisen alhaisesta hemoglobiini tasosta. On myös sairauksia, jotka aiheuttavat hemoglobiini tason laskemisen vaaralliselle tasolle. Kaikki juurisyyt on selvitettävä lääkärissä ja omia johtopäätöksiä ei kannata alkaa tekemään omien laboratoriotulosten pohjalta. Hemoglobiini viitearvot antavat hyvän kuvan omasta terveydentilasta.

Alhainen hemoglobiini vanhuksilla

Ihmisten vanhetessa myös hemoglobiinin tuotanto muuttuu ja kehomme ikääntyy. Verenkuvassa voi hemoglobiinitaso olla myöhemmällä iällä alhaisempi ja korkea hemoglobiini on harvinaisempaa. Alentunut hemoglobiinitaso voi pitkittyessä aiheuttaa anemiaa ja jopa 10%:lla yli 65 vuotiasta yksinelävistä on anemia. Anemia tulee myös yhä yleisemmäksi, mitä vanhemmaksi ihminen tulee.

Tämä ei ole mitenkään yllättävää tai outoa, koska vanhetessa alkaa ihmisillä esiintyä myös muita terveysongelmia. Nämä tietenkin voivat olla joko hengenvaarallisia terveydellisiä ongelmia tai kroonisia sairauksia, jotka ovat jatkuneet pitkän aikaa. Monet vanhemmat eivät kuitenkaan tiedä anemiasta ja se voi olla vaikeaa tunnistaa itse. Vanhemmiten kuitenkin lääkärissä käynnit yleistyvät ja silloin yleensä anemia pystytään tunnistamaan, jos hemoglobiini on laskenut vaarallisen alas. Hemoglobiinin testaaminen onkin yksi useimmin tehdyistä testeistä ja se kertoo hyvin henkilön terveydentilasta.

Anemian oireet

Vaikka kaikki terveydelliset ongelmat tulisi käydä toteamassa lääkärissä, jotta voi varmistaa oikean diagnoosin ja ongelman juurisyyn, voi silti anemiaa tunnistaa sen ominaispiirteistä. Punasolu kuljettavat happea ympäri kehoa ja hemoglobiini sitoo hapen itseensä ja luovuttaa sitä. Mitä enemmän hemoglobiinia sen paremmin happea sitoutuu sekä vapautuu. Yleisimmin anemian oireet viittaavatkin hapen vähentymiseen kehossa ja normaalit oireet ovat:

• Uupuminen
• Heikkous
• Hapenpuutteen tunne
• Korkea syke
• Päänsäryt
• Kalpeus, joka näkyy monesti ensimmäiseksi alaluomien alapuolella.
• Alentunut verenpaine

On erittäin normaalia, että ihmisillä on lievää anemiaa ja silloin oireet eivät ole kovin tunnistettavissa. Hemoglobiini varastot ovat pitkäkestoiset ja pitkäaikainen puutostila voi johtaa varastojen loppumiseen. Silloin terveydentilan palauttaminen vaatii ammattilaisen apua vaikka anemiaa pystyy parantamaan monesti pelkän ruokavalion parantamisella sekä lisäravinteiden ottamisella. Kuitenkin, jos henkilö kärsii jostain sairaudesta ei anemiaa pysty korjaamaan ilman lääkärin antamaa apua ja neuvontaa. On siis hyvä lähteä lääkäriin, jos oma terveydentila sitä vaatii.

Yhteenveto

Jos sinulla on oireita, jotka viittaavat hemoglobiinin puutteeseen, kannattaa asiaa lähteä tutkimaan lähimmälle terveysasemalle. Hemoglobiini testaus on nopea ja se tehdään helposti terveydenhoitajan toimesta. Tämä on nopein tapa selvittää oma hemoglobiinin taso. On hyvä kuitenkin ymmärtää, mitä terveyteen liittyvät asiat tarkoittavat. Tietoa terveydestä ja muista asioista voit lukea LuminaBlog sivuilla, jossa on paljon kiinnostavia artikkeleita saatavilla.

Hemoglobiini on tärkeä terveyden mittari ja sen ymmärtäminen on tärkeää. Muista kuitenkin suhtautua varauksella omiin laboratorio tuloksiin ja ottaa aina vastaan lääkärin mielipide. Omien johtopäätösten tekeminen voi johtaa turhaan stressiin, varsinkin jos ei ole tutustunut asioihin ja ymmärrä mitä ne tarkoittavat. Moneen asiaan vaikuttaa omat päätöksemme, miten syömme ja millaiset ovat elintapamme. Terveellisellä ruokavaliolla ja terveillä elämäntavoilla voi ylläpitää tervettä elämään ja pitää myös hemoglobiinin hyvällä tasolla.

Lisää Terveys & Liikunta