Yritykset

Vakuutus

Vakuutus on sopimus, jonka perusteella henkilö tai yhteisö saa vakuutusyhtiöltä taloudellista suojaa tai korvausta vahingon varalta. Yritys kerää asiakkaiden riskejä, jotta maksut olisivat vakuutetuille edullisempia. Vakuutuksella suojaudutaan suurilta ja pieniltä taloudellisilta menetyksiltä, ​​jotka voivat syntyä vakuutetun tai hänen omaisuutensa vahingosta tai vastuusta kolmansille osapuolille. Vakuutusalalle kuuluvat yhtiöt, jotka tarjoavat riskienhallintaa sopimus vakuutusten muodossa. Vakuutusyhtiö takaa vakuutuksenottajalle korvauksen epävarmasta tulevasta tapahtumasta, kun taas vakuutettu maksaa alemman vakuutusmaksun suojautumisesta tuntemattomilta tulevista tapahtumista. Kaikki vakuutusyhtiöt eivät tarjoa samoja vakuutustuotteita tai keskity samaan asiakaskuntaan. Vakuutusala koostuu erilaisista toimijoista, jotka toimivat eri alueilla. Esimerkiksi henkivakuutusyhtiöt keskittyvät korvaamaan inhimillistä pääomaa. Sairausvakuutus kattaa sairauskulut, kun taas tapaturmavakuutuksella pyritään korvaamaan asunnon ja muiden kadonneiden tai vahingoittuneiden arvoesineiden arvo.

Autovakuutus on pakollinen Suomessa, joten se on pakollinen jokaiselle auton omistajalle. Henkivakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksia, jotka maksavat edunsaajille kertakorvauksen vakuutetun kuoleman sattuessa. Henkivakuutus voidaan myöntää erilaisina ja eri arvoisina, jolloin myös niiden hinnat vaihtelevat. Henkivakuutukseen sisältyy myös pitkäaikaistyökyvyttömyysvakuutus, jolla korvataan vakuutuksenottajan tulot sairauden tai työkyvyttömyyden varalta. Omaisuus- ja tapaturmavakuutus vakuuttaa tapaturmat, joissa vakuutuksenottajalle ei aiheudu fyysistä vahinkoa, vaan vahinkoa henkilökohtaiselle omaisuudelle. Muut vakuutukset ovat yrityskohtaisia ​​ja kattavat tiettyjä liiketoimintariskejä. Vakuutustyyppejä on useita, ja käytännöllisesti katsoen jokainen henkilö tai yritys voi löytää vakuutusyhtiön, joka on halukas vakuuttamaan ne - tiettyyn hintaan. Yleisimmät henkilövakuutukset ovat autovakuutus, sairausvakuutus, kotivakuutus ja henkivakuutus. Useimmilla ihmisillä Suomessa on vähintään yksi näistä vakuutuksista, ja autovakuutus on pakollinen.

Vakuutusalaa pidetään hitaasti kasvavana mutta turvallisena toimialana, johon kannattaa sijoittaa. Vakuutusalan tuottoisa luonne on houkutellut paljon sijoittajia. Tämä on johtanut tuhansien yritysten syntymiseen.